[1]
SałajczykJ., Borys Bałter — zapomniany «szestidiesiatnik», PR, nr 2, mar. 2011.