[1]
PanasK., Futurystyczna technika konstrukcji metafory (na przykładzie twórczości Wielimira Chlebnikowa), PR, nr 4, paź. 2014.