[1]
FastP., O prawdzie i podmiocie wiersza Josifa Brodskiego «Я сижу у окна…», PR, nr 4, paź. 2014.