[1]
KalitaL., Pochowajcie mnie pod podłogą Pawła Sanajewa jako artystyczna ilustracja zastępczego zespołu Münchhausena, PR, nr 3, cze. 2010.