[1]
RudykA., „Artur Czapiga: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczeg”o, PR, nr 4, paź. 2014.