[1]
CzapigaA., „Metafory odzwierzęce w funkcji predykatu w języku polskim, rosyjskim i angielski”m, PR, nr 1, sty. 2006.