[1]
Sładkiewicz Żanna, „Obraz współczesnej Rosji w języku i kulturze. Słowo wstępn”e, PR, nr 4, 1.