[1]
JaworskiM., „Pamięć z gipsu. O kruchości tradycji i modelowaniu przeszłości-przyszłości w późnej twórczości Wiktora Pielewin”a, PR, nr 3 (171), maj 2020.