KomisarukE. Audiosfera Oblężonego Leningradu (na Materiale Dzienników Olgi Berholc I Zapisków Człowieka Oblężonego Lidii Ginzburg). Przegląd Rusycystyczny, nr 4, Oct. 2014, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3622.