JanikowskiP., i Krzemińska-KrzywdaJ. O Postrzeganiu Zawodu Tłumacza Przez Studentów Filologii Rosyjskiej I Studentów Innych Fi Lologii. Przegląd Rusycystyczny, nr 3, June 2010, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3640.