Red.R. Spis Treści. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Jan. 2006, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3905.