WójciakM. Rosyjskie Wędrówki Czesława Miłosza. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, May 2018, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6219.