FastP. Spis Treści 2020 Nr 3. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (171), May 2020, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/9077.