Tom 2019 Nr 4 (2019): Przegląd Rusycystyczny 2019, nr 4kolejny numer czasopisma zawierający m.in. blok tematyczny pod redakcją Anny Skotnickiej ZDOBYCIE TWIERDZY IZMAIŁ MICHAIŁA SZYSZKINA — NOWE INTERPRETACCJE


Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Artykuły

Anna Skotnicka
Recenzje

Noty o autorach