Review of International American Studies; Hemispheric American Studies, North American Studies, US Studies, Canadian Studies, Transatlantic studies, Transpacific studies, Latin American Studies, Chicano/Chicana Studies, Native American Studies, First Nations Studies, Literary Studies, American Literature, American Culture, International American Studies Association, Learned journal, academic journal, University of Silesia Press

Memory of the Warsaw Pact Intervention in the Post-August History 1968–1989

Manipulation, Oblivion, and Conservation

Marie Černá
https://orcid.org/0000-0002-4580-3427

Abstract

The meaning of the Warsaw Pact intervention in August 1968 soon became a matter of political manipulation. The spontaneously shared notion of the “occupation” quickly turned into its very antithesis. The postulate of the “friendly assistance” of the Soviet Army gradually promoted on the official level played a key role in the policy of the so-called consolidation. As a consequence, the Prague Spring was denigrated as an attempted counterrevolution. The memory of the August “occupation” disappeared from the public sphere: It went underground or was pushed into the private sphere. The idea of the heroic and victorious fight against the counterrevolution, so much cherished by leftist radicals, reached its peak by the end of 1970 when it was confirmed by an official document. After that, it started losing its momentum as if the Prague Spring and the August events were rather due to fall into oblivion. But in 1989, the relevance of the 21st August suddenly reemerged in public protests against the Communist régime, which were taking place on that date. The article explores the coexistence/parallel lives of the three conflicting memories of the August 68 during the post-August history of normalization mentioned below: the privatized memory of occupation, the radical memory of fraternal assistance, and the policy of oblivion.


Keywords

Czechoslovakia; Soviet army; Prague Spring; normalization; memory

ČERNÁ, Marie. “Comprendre le processus de consolidation. Les campagnes de vérification de 1970 en Tchécoslovaquie”. Cahier du CEFRES, 32, 2012, pp. 199-233.

Hoppe, Jiří (ed.). Pražské jaro v médiích: Výběr z dobové publicistiky. Doplněk, 2004, 16–17.

Hoppe, Jiří. Opozice ’68: sociální demokracie, KAN a K231 v období Pražského jara. Prostor, 2009.

Navrátil, Jaromír (ed.) “The Moscow Protocol, August 26, 1968.”The Prague Spring 1968: A National Security Archive Documents Reader. Central European University Press, 1998, p. 477.

Navrátil, Jaromír (ed.) “Bilateral Treaty on the ‘Temporary Presence of Soviet Forces on Czechoslovak Territory’, October 16, 1968. The Prague Spring 1968: A National Security Archive Documents Reader. Central European University Press, 1998, pp. 533-536.

Otáhal, Milan, and Vaněk, Miroslav (eds). „Rozhovor s Daliborem Fenclem.“ Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Lidové noviny, 1999, pp. 317-328.

Otáhal, Milan, and Vaněk, Miroslav (eds). „Rozhovor s Janem Malurou.“ Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Lidové noviny, 1999, pp. 549-555.

Otáhal, Milan, and Vaněk, Miroslav (eds). „Rozhovor s Monikou Pajerovou.“ Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Lidové noviny, 1999, pp. 621-636.

Slouka, Tomáš (ed). Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. Sjezdu KSČ. Státní pedagogické nakladatelství, 1972.

Vaněk, Miroslav, and Urbášek, Pavel (eds). „Rozhovor s Hanou Marvanovou.“ Vítězové? Poražení? Životopisná interview. 1. díl. Disent v období normalizace. Prostor, 2005, pp. 489-509.

Vondrová Jitka, and Navrátil, Jaromír. “Sovětský záznam z jednání předsedy vlády ČSSSR O. Černíka a místopředsedy vlády ČSSR F. Hamouze s L. Brežněvem, A. Kosyginem a N. Podgornym v Kremlu o aktuálních otázkách československé vnitropolitické situace z hlediska plnění moskevských dohod, 10. září, 1968.” Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 4/3. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970 (září 1968-květen 1970). Doplněk, 1997, pp. 35- 47.

Vondrová, Jitka, and Navrátil, Jaromír (eds.). “Prohlášení předsednictva ústředního výboru KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy, 21. srpna 1968.” Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 9/2. Komunistická strana Československa: Konsolidace (květen-srpen 1968). Doplněk, 2000, p. 454.

Vondrová Jitka, and Navrátil, Jaromír (eds.). “Stenografický záznam ze zasedání ústředního výboru KSČ 31. srpna k závěrům moskevského jednání.” Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 9/3. Komunistická strana Československa: Kapitulace (srpen-listopad 1968). Doplněk, 2001, p. 213-261.

Vondrová, Jitka, Navrátil, Jaromír. “Usnesení přijaté na zasedání ústředního výboru KSČ, 26. září 1969.” Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 9/4. Komunistická strana Československa: Normalizace (listopad 1968 – září 1969. Doplněk, 2003, p. 599.

Vondrová, Jitka. “Memorandum k některým zásadním otázkám vnitropolitické situcace ČSSR a sovětsko-československých vztahů, předložené sovětským velvyslancem v Československu S.V. Červoněnkem, 10.-17. července 1969.” Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 4/4. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Dokumenty ÚV KSSS 1966-1969. Doplněk, 2011, 459-478.

Zavacká, Marína. “Propagandistická rezignácia: rok 1968 a jeho režimový výklad pre mládež.” Odvalujem balvan: pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického, edited by Kmeť Norbert, and Syrný Marek et al., Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, pp. 302-318.


Published : 2019-12-23


Černá, M. (2019). Memory of the Warsaw Pact Intervention in the Post-August History 1968–1989. Review of International American Studies, 12(2), 141-158. https://doi.org/10.31261/rias.7364

Marie Černá  cernamarie@gmail.com
Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, Prague  Czechia
https://orcid.org/0000-0002-4580-3427

Marie Černá is a researcher at the Institute of Contemporary History, Academy of Sciences, Prague. She focuses mainly on the social and political history of the communism.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Holder of the submitted text is the Author. The Reader is granted the rights to use the material available in the RIAS websites and pdf documents under the provisions of the Creative CommonsAttribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Any commercial use requires separate written agreement with the Author and a proper credit line indicating the source of the original publication in RIAS.