Krystyna Wojtynek-Musik : „«Terra rhetorica» w poezji Rimbauda” Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, 160 p. ISBN 83-226-1589-2


Wandzioch, M. (1). Krystyna Wojtynek-Musik : „«Terra rhetorica» w poezji Rimbauda” Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, 160 p. ISBN 83-226-1589-2. Romanica Silesiana, 3(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5693

Magdalena Wandzioch  magdalena.wandzioch@us.edu.pl
Université de Silésie