Dinamiche identitarie nel contesto coloniale ne <i>L’abbandono. Una storia eritrea</i> di Erminia Dell’OroRésumé

The main goal of the present analysis is to show the formation of four characters’ identity in the colonial times. The analyzed novel is set in an Italian colony called Eritrea. There are four main characters: Carlo from Italy, Sellas from Eritrea, and their children Marianna and Gianfranco. They are all interpreted with reference to the three concepts related to the notion of belonging, namely, “I,” “we,” and “others.” The changes which take place in their personal and social identities are examined, as the characters form bonds with one another and with the society. They are examined as representing the following identity models: “individual identity,” “social identity,” “balanced identity” and “lack of identity.” These forms of identity, however, are never definitive because the shaping of identity is always a dynamic process, and thus every social or cultural context may require that identities be reformulated. The novel may be interpreted not only as the memoirs of the colonial times, but also as a tribute paid to the colonists, the colonised, and specifically to the Métis people who had to take up the challenge of redefining themselves. The author also encourages the reader to reflect on today’s nomadic, multiethnic, postmodern societies.


Key words: Italian postcolonialism, identity dilemmas, Italian literature of migration, Erminia Dell’Oro.


Bauman, Zygmunt, 1995: Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bhabha, Homi K., 2001 (1994): I luoghi della cultura. Traduzione di Antonio Perri. Roma, Meltemi editore. Biedermann, Hans, 1995: Enciclopedia dei simboli. Milano, Garzanti Editore.

Comberiati, Daniele, 2010: “«Province minori» di un «impero minore». Narrazioni italo-ebraiche dalla Libia e dal Dodecaneso”. In: Derobertis, Roberto, a cura di: Fuori centro. Percorsi postcoloniali nella letteratura italiana. Roma, ARACNE editrice.

Cooper, Jean Campbell, 1998: Zwierzęta symboliczne i mityczne. Traduzione di Anna Kozłowska-Ryś, Leszek Ryś. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.

Dell’oro, Erminia, 1991: L’abbandono. Una storia eritrea. Torino, Giulio Einaudi editore. Derobertis, Roberto, 2010: “Fuori centro: studi postcoloniali e letteratura italiana”. In: deroBertis, Roberto, a cura di: Fuori centro. Percorsi postcoloniali nella letteratura italiana. Roma, ARACNE editrice.

Erikson, Erik, H., 2004 (1959): Tożsamość a cykl życia. Przeł. Mateusz Żywicki. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Fanon, Frantz, 1985 (1961): Wyklęty lud ziemi. Przeł. Hanna Tygielska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gierowski, Józef Andrzej, 1999: Historia Włoch. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grzesiak-Feldman, Monika, 2006: Tożsamościowe uwarunkowania posługiwania się stereotypami. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jarymowicz, Maria, 1992: „Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych. Eksperymentalne badania nad procesem różnicowania Ja — My — Inni”. W: Boski, Paweł, Jarymowicz, Maria, Malewska-Peyre, Hanna, red.: Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa, Instytut Psychologii PAN.

Jarymowicz, Maria, 1994: „W stronę indywidualnej podmiotowości i zbliżeń z innymi: podmiotowe podstawy społecznych identyfikacji”. W: Jarymowicz, Maria, red.: Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata. Warszawa, Instytut Psychologii PAN.

Lombardi-Diop, Cristina, 2010: “Malattie e sintomi della storia. Il mal d’Africa di Riccardo Bacchelli”. In: Derobertis, Roberto, a cura di: Fuori centro. Percorsi postcoloniali nella letteratura italiana. Roma, ARACNE editrice.

Makaping, Geneviève, 2001: Traiettorie di sguardi. E se gli altri foste voi? Soveria Mannelli, Rubbettino.

Mellino, Miguel, 2005: La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies. Roma, Meltemi editore.

Oliverio Ferraris, Anna, 2002: La ricerca dell’identità. Come nasce, come cresce, come cambia l’idea di sé. Firenze, Giunti Editore.

Venturini, Monica, 2010: “«Toccare il futuro». Scritture postcoloniali femminili”. In: Derobertis, Roberto, a cura di: Fuori centro. Percorsi postcoloniali nella letteratura italiana. Roma, ARACNE editrice.Wiesława Kłosek  wieslawa.klosek@us.edu.pl
Università della Slesia 
Wiesława Kłosek, è docente di Letteratura italiana presso il Departimento di Italianistica dell’Università della Slesia a Sosnowiec. Ha conseguito la laurea in lettere nel 1995 e nel 2001 ha ottenuto il dottorato. È autrice della monografia intitolata Il concetto del male di vivere nella
narrativa di Italo Svevo nonché di vari articoli sulla narrativa italiana contemporanea. Le sue ricerche si concentrano sulla categoria dello spazio letterario, assiologia e concetto d’identità.