Aleksandra Komandera : « Le Conte insolite français au XXe siècle » Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 317 p., ISBN 978-83-226-1927-8


Gadomska, K. (1). Aleksandra Komandera : « Le Conte insolite français au XXe siècle » Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 317 p., ISBN 978-83-226-1927-8. Romanica Silesiana, 6(1). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5810

Katarzyna Gadomska  katarzyna.gadomska@us.edu.pl