Romanica SilesianaR. (1). Czwórka redakcyjna. Romanica Silesiana, 8(2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5887