Romanica SilesianaR. Czwórka redakcyjna. Romanica Silesiana, v. 3, n. 1, 11.