Romanica SilesianaR. Czwórka redakcyjna. Romanica Silesiana, v. 8, n. 2, 11.