Romanica SilesianaRedakcja. 1. Czwórka Redakcyjna. Romanica Silesiana 3 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5675.