Romanica SilesianaRedakcja. 1. Czwórka Redakcyjna. Romanica Silesiana 8 (2). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5887.