Romanica SilesianaR. (1) Cały numer, Romanica Silesiana, 3(1). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5674 (Udostępniono: 5sierpień2020).