Romanica SilesianaR. (1) Czwórka redakcyjna, Romanica Silesiana, 8(2). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5887 (Udostępniono: 5sierpień2020).