„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 32/2022 (Re)presje

2020-11-23

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 32/2022

Call for Papers

(Re)presje

Okrągłe rocznice przełomowych dla historii Rosji wydarzeń przypadające na rok 2021, m.in. 70. rocznica rozpoczęcia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i blokady Leningradu oraz 25. rocznica wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu, skłaniają do namysłu, czy — nawiązując do tekstu opublikowanego dekadę temu na łamach „Więzi” (nr 2–3/2010) przez historyka Jana M. Piskorskiego — nadszedł już czas, by o Rosji powiedzieć, że i tu nastąpił zwrot od kultu herosów ku adoracji ofiar. Jak wyraża się pamięć o bezimiennych oraz indywidualnych ofiarach-bohaterach i na czym polega odpominanie, „wypominanie” zapomnianych, szczególnie w epoce postępującej dominacji popkultury i medialnej manipulacji przeszłością? Czy po kulturze wymazywania przeszłości przyszedł czas ofiar, świadków, których reprezentantami coraz częściej wobec nieubłaganej presji czasu pozostają już tylko świadkowie świadectw? I gdzie przebiega granica (nie)stosowności form, gatunków służących ich „wypominaniu”?

32. numerem „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” chcemy sprowokować dyskusję nie tylko wokół ofiar Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i innych wojen, konfliktów oraz represji, czy Czarnobyla. Chcemy temat potraktować szerzej i zapytać o ofiary wśród dyskryminowanych grup społecznych, mniejszości etnicznych i narodowych. Czekamy zatem na teksty pisane z perspektywy (post)memorialnej, (post)imperialnej, ale również postkolonialnej i (post)feministycznej.

----

Zapraszamy do publikacji literaturoznawców i kulturoznawców. Prosimy o złożenie pełnych tekstów (max 40 000 znaków) do 30 września 2021. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim.