Słowo wstępne

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


RSLR. (2020). Słowo wstępne. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 7-10. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/11583

Redakcja RSL 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska



Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane i nienaruszające niczyich praw intelektualnych oraz autorskich.
Wszelkie konsekwencje prawne wynikające z nieuczciwości naukowej ponoszą autorzy artykułów. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wykryć przypadki nieuczciwych praktyk (np. plagiat, wielokrotna publikacja, fałszowanie danych, ghostwriting, guest autorship).

Załączniki:
1. Oświadczenie autorskie
2. Oświadczenie_materiał ilustracyjny