Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, KEW, Wojnowice–Wrocław 2018


Waligórska-OlejniczakB. (2020). Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, KEW, Wojnowice–Wrocław 2018. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 191-195. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.12

Beata Waligórska-Olejniczak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0433-9920
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane i nienaruszające niczyich praw intelektualnych oraz autorskich.
Wszelkie konsekwencje prawne wynikające z nieuczciwości naukowej ponoszą autorzy artykułów. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wykryć przypadki nieuczciwych praktyk (np. plagiat, wielokrotna publikacja, fałszowanie danych, ghostwriting, guest autorship).

Załączniki:
1. Oświadczenie autorskie
2. Oświadczenie_materiał ilustracyjny