Uniwersytet domowy


WoroszylskaN. (2020). Uniwersytet domowy. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, 171-185. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.10

Natalia Woroszylska 
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1694-7613
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane i nienaruszające niczyich praw intelektualnych oraz autorskich.
Wszelkie konsekwencje prawne wynikające z nieuczciwości naukowej ponoszą autorzy artykułów. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wykryć przypadki nieuczciwych praktyk (np. plagiat, wielokrotna publikacja, fałszowanie danych, ghostwriting, guest autorship).

Załączniki:
1. Oświadczenie autorskie
2. Oświadczenie_materiał ilustracyjny