Manifestacje i protesty w ujęciu środowiska literackiego w Rosji


Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą rozpoznania potencjału protestacyjnego środowiska literackiego w Rosji. Szczególna uwaga dedykowana jest pisarzom i krytykom, którzy w swojej działalności twórczej w sposób implicytny i eksplicytny wyrażają protest wobec poszczególnych zjawisk, działań czy idei. W środowisku literatów pojawiają się również głosy komentujące nastroje społeczne. Pisarze, którzy aprobatywnie wypowiadają się na temat protestów społecznych, wzmacniają potencjał protestacyjny, co potwierdza liczba komentarzy odnoszących się do ich wystąpień. Cyberprzestrzeń tworzy w ostatnich latach warunki intensywnie pobudzające do zachowań kontestatorskich szczególnie wśród młodego pokolenia, jest również miejscem, w którym popularni pisarze i krytycy publikują prowokacyjne wystąpienia i teksty, zawierające silny ładunek emocjonalny.


Słowa kluczowe

potencjał protestacyjny; gotowość protestacyjna; Zachar Prilepin; Ludmiła Ulicka; Marina Wołkowa

Abasheva, Mariya. “Mifologiya ‘zhenskogo’ v poezii Vitaliya Kal’pidi.” Filologicheskiye nauki, no. 3, 2000: 52–61. [Абашева, Мария. “Мифология ‘женского’ в поэзии Виталия Кальпиди.” Филологические науки, № 3, 2000: 52–61].

Avtsionova, Galina I., Voronina, Yelena Yu. “Innovatsionnyye formy protestnoy aktivnosti molodezhi.” PolitBook, no. 3, 2004: 15–26 [Авционова, Галина И., Воронина, Елена Ю. “Инновационные формы протестной активности молодежи.” PolitBook, № 3, 2004: 15–26].

Burzyński, Tomasz, Karwacka, Monika. Blogosfera w Rosji: wirtualna przestrzeń literacka a wyzwania społeczeństwa sieciowego. Katowice: Wydawnictwo “Śląsk” i Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2020.

Chelpanova, Diana D. “Protestnyy potentsial studencheskoy molodezhi Yuga Rossii.” Nauchnaya mysl’ Kavkaza, no. 1, 2014: 55–62 [Челпанова, Диана Д. “Протестный потенциал студенческой молодежи Юга России.” Научная мысль Кавказа, № 1, 2014: 55–62].

Karwacka, Monika. “Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich.” Przegląd Wschodnioeuropejski, vol. 11, no. 2, 2020: 205–216.

Kopczacki, Bartłomiej. “Zachara Prilepina zmagania z ‘towarzystwem’.” Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze , no. 28, 2018: 122–137.

Krupenikova, Leyla Sh. “Dinamika massovogo soznaniya i protestnaya aktivnost’ rossiyan.” Gumanitarnyye, sotsial’no-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki, no. 12, 2019: 83–86 [Крупеникова, Лейла Ш. “Динамика массового сознания и протестная активность россиян.” Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, № 12, 2019: 83–86].

“Liberal’nyy fashizm: Ulitskaya i Bykov podelili rossiyan na sorta — Rossiya 24.” https://www.youtube.com/watch?v=BWPX3kqPi1Q. Accessed 10 June 2021. [“Либеральный фашизм: Улицкая и Быков поделили россиян на сорта — Россия 24.” https://www.youtube.com/watch?v=BWPX3kqPi1Q. Дата обращения: 10 июня 2021].

“Lyudmila Ulitskaya v interv’yu Tageszeitung: ‘U drakona yeshche yest’ zuby’.” https://www.newsru.co.il/press/01feb2021/ul.html. Accessed 6 June 2021 [“Людмила Улицкая в интервью Tageszeitung: ‘У дракона еще есть зубы’.” https://www.newsru.co.il/press/01feb2021/ul.html. Дата обращения: 6 июня 2021].

Pimenov, Aleksey. “Zakhar Prilepin protiv Putina: korruptsionnyye skhemy i vlast’.” https://www.golosameriki.com/a/zahar-prilepin-putin-2011-09-30-130874548/246076.html. Accessed 20 August 2021 [Пименов, Алексей. “Захар Прилепин против Путина: коррупционные схемы и власть.” https://www.golosameriki.com/a/zahar-prilepin-putin-2011-09-30-130874548/246076.html. Дата обращения: 20 августа 2021].

“Protestnaya aktivnost’.” https://www.levada.ru/2019/09/03/protestnaya-aktivnost-5/. Accessed 10 November 2020 [“Протестная активность.” https://www.levada.ru/2019/09/03/protestnaya-aktivnost-5/. Дата обращения: 10 ноября 2020].

Rossiyskoye obshchestvo i vyzovy vremeni. Kniga pervaya. Ed. Gorshkov, Mikhail K., Petukhov, Valeriy V. Moskva: Izdatel’stvo Ves’ Mir, 2015 [Российское общество и вызовы времени. Книга первая. Ред. Горшков, Михаил К., Петухов, Валерий В. Москва: Издательство “Весь Мир,” 2015].

Syska, Katarzyna. “Książek nikt już tu nie aresztuje. Katarzyna Syska o współczesnej Rosji.” https://europejskipoetawolnosci.pl/article/katarzyna-syskaksiazek-nikt-juz-tu-nie-aresztuje/. Accessed 10 October 2021.

Waszkielewicz, Halina. “Притчевая обезьяна Захара Прилепина.” Przegląd Rusycystyczny, no. 2 (142), 2013: 134–147.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-16


KarwackaM. (2021). Manifestacje i protesty w ujęciu środowiska literackiego w Rosji. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 31, 1-16. https://doi.org/10.31261/RSL.2021.31.09

Monika Karwacka 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6356-9953
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).