[1]
KalitaL. 2021. Zagadkowa szczelina rosyjska [Recenzja książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. 31, (paź. 2021), 1-7. DOI:https://doi.org/10.31261/RSL.2021.31.11.