(1)
KalitaL. Zagadkowa Szczelina Rosyjska [Recenzja Książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater Współczesnej Prozy Rosyjskiej I Jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020]. RSL 2021, 31, 1-7.