KalitaL. (2021). Zagadkowa szczelina rosyjska [Recenzja książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 31, 1-7. https://doi.org/10.31261/RSL.2021.31.11