WoroszylskaN. Uniwersytet domowy. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, v. 30, p. 171-185, 29 dez. 2020.