KalitaL. Zagadkowa szczelina rosyjska [Recenzja książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, v. 31, p. 1-7, 6 out. 2021.