Woroszylska, Natalia. 2020. Uniwersytet Domowy. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 30 (grudzień), 171-85. https://doi.org/10.31261/RSL.2020.30.10.