Kalita, Liliana. 2021. „Zagadkowa Szczelina Rosyjska [Recenzja Książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater Współczesnej Prozy Rosyjskiej I Jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020”]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 31 (październik), 1-7. https://doi.org/10.31261/RSL.2021.31.11.