WoroszylskaN. (2020) Uniwersytet domowy, Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 30, s. 171-185. doi: 10.31261/RSL.2020.30.10.