KalitaL. (2021) „Zagadkowa szczelina rosyjska [Recenzja książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020”], Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 31, s. 1-7. doi: 10.31261/RSL.2021.31.11.