[1]
KalitaL., „Zagadkowa szczelina rosyjska [Recenzja książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater współczesnej prozy rosyjskiej i jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020”], RSL, t. 31, s. 1-7, paź. 2021.