WoroszylskaN. Uniwersytet Domowy. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 30, Dec. 2020, s. 171-85, doi:10.31261/RSL.2020.30.10.