KalitaL. „Zagadkowa Szczelina Rosyjska [Recenzja Książki Anny Skotnickiej Szczelina. Bohater Współczesnej Prozy Rosyjskiej I Jego światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020”]. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 31, Oct. 2021, s. 1-7, doi:10.31261/RSL.2021.31.11.