CFP 21/2

2021-05-12

Call For Papers

SEiA 21/2

 

W 2021 roku przypada Jubileusz 80-lecia urodzin dr hab. Zygmunta Kłodnickiego, prof. UŚ – emerytowanego pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma naukowego „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”, byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i dyrektora dawnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie, wieloletniego pracownika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, a przede wszystkim – etnologa od wielu lat badającego dynamikę zmian zróżnicowania kulturowego Polski za pomocą metody etnogeograficznej i retrogresywnej.

 

W związku z tym pragniemy poświęcić część tegorocznego tomu 21 (2) "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" na teksty napisane przez przyjaciół i współpracowników Pana Profesora, tak z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka proponowanych artykułów może dotyczyć dowolnie wybranej przez Państwa problematyki badawczej związanej z etnografią Europy środkowo-wschodniej.

 

Od 2021 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” są półrocznikiem. Do wydania za drugie półrocze 2021 roku przyjmujemy również teksty, których wspólnym mianownikiem będzie Kultura (w) izolacji.

 

Termin zgłaszania tekstów za pośrednictwem platformy OJS www.journals.us.edu.pl: 30 czerwca 2021 roku.

 

"STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE" to specjalistyczne czasopismo naukowe o profilu etnologicznym i zarazem antropologicznym, które stanowi forum prezentowania najnowszych materiałów z badań nad zjawiskami i procesami kulturowymi zachodzącymi zarówno lokalnie, regionalnie, ale i globalnie ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej.

"Studia Etnologiczne i Antropologiczne" ukazują się od 1997 roku. Czasopismo jest wydawane przez Instytut Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W wersji drukowanej czasopismo ukazywało się w latach 1997-2017, natomiast od 2018 roku jest publikowane w wersji elektronicznej (Open Access).

Na łamach „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” publikowane są rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, wpisujące się w obszar zainteresowań nauk o kulturze i religii. Profil czasopisma wynika ze specyfiki cieszyńskiego ośrodka etnologicznego, który od momentu powstania intensywnie współpracuje ze słowackimi i czeskimi ośrodkami naukowymi.  „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i przedstawicielom pokrewnych dyscyplin możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

Czasopismo nasze jest indeksowane w następujących bazach:

- Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych BazHum

- Central and Eastern European Online Library [CEEOL]

- ICI Journals Master List

- Polska baza cytowań POL-index

Obecnie staramy się o umieszczenie w bazie danych SCOPUS, DOAJ oraz ERIH PLUS

Redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, recenzji i komunikatów w języku: polskim, czeskim, słowackim i angielskim. Teksty, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcyjnymi, prosimy kierować do Redakcji za pośrednictwem platformy www.journals.us.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Maciej Kurcz

redaktor naczelny “SEiA”