NOC CfP (21) cz

2020-12-18

Věříme, že noc je stále podceňovanou oblastí antropologického výzkumu a je metodickou a teoretickou výzvou (všimněte si, že drtivá většina etnografického výzkumu se týká dne, nikoli noci). Nemá smysl ptát se, jestli může být noc kognitivně cennou perspektivou. Otázkou by spíše mělo být: jaké metody by měly být použity během výzkumu, zda, jak v tomto případě, je nutné u lidí oddělit psychofyzikální podmínky od kulturních? Co je to noc pro současního člověka, k čemu slouží, a co se mění s jejím příchodem?V mnoha kulturách noc vždy byla důležitou okolností lidské činnosti: sociálních a náboženských praktik, hry, hygieny nebo obchodu. V dnešním světě se její význam ještě zvýšil. Kvůli klimatickym změnám, explozím násilí a agrese, přelidnění, materiální chudobě, a nedávno také pandemie COVID-19 – se noc stala časoprostorem změn, díky kterému může člověk provádět i periodické korektury své životní situace.Murray Melbin (1987) jednou navrhl koncept noci jako pohraničí - „úrodné“ a zejména stále nerozvinuté oblasti extrémně atraktivní pro městský a kapitalistický životní styl. V současném „nočním výzkumu“ se objevuje složitější obraz noci (Gallan a Gibson 2011, Hadfield 2015, Williams 2008 a in.).Doporučujeme Vám tedy vícerozměrný a transdisciplinární přístup k problematice noci - její role, status, porozumění resp výzkumné perspektivy a teoretický rámec. Připravte prosím texty k následujícím okruhům: 

  1. noc ve městě,
  2. technologie a noční infrastruktur,
  3. noční ekonomika a spotřeba,
  4. konceptualizace noci,
  5. noc jako přírodní zdroj,
  6. „noční zvířata“ a sociální praktiky,
  7. noční teoretizace a perspektivy výzkumu,
  8. noc v tradičních příbězích a diskurzech.

Termín pro zaslání textů: 15. Leden 2021.

Podrobnosti a odesílání textů - na platformě www.journals.us.edu.pl

STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE“ je specializovaný vědecký časopis s etnologickým a antropologickým profilem, který je fórem pro prezentaci nejnovějších materiálů z výzkumu kulturních fenoménů a procesů probíhajících lokálně, regionálně i globálně, se zvláštním důrazem na region střední a východní Evropy.

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne“ vychází od 1997 roku. Časopis - vydávaný Ústavem věd o kultuře na Slezské univerzitě v Katovicích - je každoroční. Časopis byl vydáván v tištěné verzi v letech 1997-2017 a od roku 2018 v elektronické verzi (Open Access).

Na stránkách časopisu „Studia Etnologiczne i Anthropologiczne“ jsou publikovány vědecké práce a výzkumné zprávy, které spadají do oblasti zájmu o vědy o kultuře a náboženství. Profil časopisu vyplývá ze specifik Těšínského etnologického centra, které od svého vzniku intenzivně spolupracuje se slovenskými a českými výzkumnými středisky. „Studia Etnologiczne i Anthropologiczne“ poskytují etnologům, antropologům a zástupcům příbuzných oborů příležitost diskutovat, vyměňovat si zkušenosti a dozvědět se o výsledcích současného výzkumu. 

Redakční rada časopisu vás zve k zasílání vědeckých článků, zpráv, recenzí a oznámení v polštině, češtině, slovenštině a angličtině. Texty připravené v souladu s redakčními doporučeními by měly být zasílány redakční radě prostřednictvím platformy www.journals.us.edu.pl

Srdečně vás zveme ke spolupráci!

Maciej Kurcz

šéfredaktor „SEiA“