Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznychAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 7

RELIGIJNOSĆ LUDOWA - PRAKTYKI RELIGIJNE

Irena Bukowska-Floreńska: Współczesna polska religijność ludowa - zachowania, normy obyczajowe, praktyki obrzędowe 15
Władysław Jacher: Refleksje socjologiczne nad przemianami religijnymi 29
Zdzisław Kupisiński SVD: Religijność ludowa okresu wielkiego postu w Opoczyńskiem 37
Andrzej Peć: Zachowania religijne i magiczne w obrzędowości wiosennej mieszkańców Stryszawy w Beskidzie Żywieckim 51
Grzegorz Odoj: Świętowanie odpustów parafialnych W Pszczyńskiem 59
Dorota Świtała-Trybek: Wybrane formy tradycyjnego świętowania. Religijność odpustowa na Górnym Śląsku 71
Kornelia Lach: Archaiczne formy kultu św. Mikołaja na pograniczu śląsko-morawskim 87
Tadeusz Mikołaj Trajdos: Przydrożne figury kamienne w życiu religijnym wsi Górnej Orawy 103
Henryk Zimoń SVD: Religijny wymiar wybranych rytuałów u ludu Konkomba z północnej Ghany 115

WZORY RELIGIJNOŚCI - TRADYCJE REGIONALNE I LOKALNE

Wojciech Świątkiewicz: Wzory religijności w górnośląskiej prowincji kościelnej. Analiza społeczno-przestrzenna 131
Joanna Świątała-Mastalerz: Religijne wzory zachowań Ślązaków popularyzowane w Gawędach Stacha Kropiciela księdza Klemensa Kosyrczyka 149
Halina Rusek: Wzory życia religijnego na pograniczach etnicznych i kulturowych 167
Małgorzata Michalska: Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej religijności ludności polskiej na Zaolziu 179
Renata Greń: Rola kobiet w przekazie wzorów życia religijnego. Propozycje badawcze 193
Hubert Czachowski: Współczesne objawienia maryjne - religijność ludowa pomiędzy magią a teologią 201
Jarosław Paweł Eichstaedt: Mówić o misterium - mówić o sobie 211
Wanda Musialik: Od wspólnoty modlitwy do wspólnoty działania (na przykładzie parafii śląskich) 227
 
RELIGIJNOŚĆ A TOŻSAMOŚĆ ETNICZNA I KULTUROWA

Paweł Szmidt: Religia i tożsamość w poglądach mieszkańców Podhala 245
Anna Szyfer: Znaczenie ośrodków kultu religijnego dla utrzymania tożsamości etnicznej i narodowej (na przykładzie Warmii) 255
Iwona Kabzińska: Cechy współczesnej religijności ludności polskiej na Białorusi 263
Urszula Kaczmarek: Miejsce religii w życiu Polaków na Węgrzech 279
Ryszard Vorbrich: Tatarzy polsko-litewscy. Od kultury postfiguratywnej do kultury prefiguratywnej? 289
Mieczysław Trojan: Charakter narodowy - tożsamość - religijność (przykład Szwecji) 299
ks. Józef Budniak: Jedność Europy - wspólne dziedzictwo kulturowe i religijne 317


Pobierz


Opublikowane : 1999-01-01


Studia Etnonogiczne i Antropologiczne, R. (1999). Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1926

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej