Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej - jedność w różnorodnościAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Halina Rusek) 7

WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ EUROPY

Wojciech Świątkiewicz: Symbole europejskiej tożsamości 13
Władysław Jacher: Płaszczyzny integracji dawnej i współczesnej Europy 29
Anna Brzozowska-Krajka: Folklorystyczne przesłanki kulturowej jedności Europy 39
Stanisław Węglarz: Kulturowa jedność w różnorodności z perspektywy etnologicznej 49
Grzegorz Połczyński: Chrześcijaństwo w Europie. Jedność czy różnorodność? 67
Bożena Kotek: Technologia porozumienia dziedzictwem współczesnej kultury. Metody transmisji i sens przekazu 73
Urszula Myga-Piątek: Przyrodnicze podstawy dziedzictwa kulturowego na przykładzie wybranych obszarów krasowych Polski i Europy 79

ETNICZNOŚĆ – TOŻSAMOŚĆ NARODOWA – TOZSAMOŚĆ KULTUROWA
Tadeusz Paleczny: Osobowościowe typy reakcji na zderzenie kultur w procesie emigracji 101
Urszula Kaczmarek: Wzbogacanie zasobów kulturowych przez mniejszości narodowe - casus plastyki polonijnej na Węgrzech 117
Iwona Kabzińska:  Pobocza Europy: Białoruś 129
Jacek Grzywa: Religijność Polaków we Lwowie - raport z badań 143
Andrzej Brencz: Rola niemieckiego dziedzictwa kulturowego w procesie transformacji społeczno-kulturowych na pograniczu zachodnim (na przykładzie środkowego Nadodrza) 161
Maria Lipok-Bierwiaczonek: Wilamowice. Mit flamandzki, stereotypy i rzeczywistość kulturowa 175

DAWNE I WSPÓŁCZESNE FORMY LOKALNOŚCI KULTUROWEJ

Izabella Bukraba-Rylska: Świadomość kulturalna mieszkańców Polski lokalnej, czyli od zapaski do Internetu 191
Zdzisław Kupisiński SVD: Śmierć w tradycji mieszkańców regionu radomskiego na tle europejskiej tanatologii 207
Urszula Swadźba: Ślązacy - Polacy - Niemcy. Stereotypy a wartości pracy 223
Dorota Świtała-Trybek: „Gołębiorze” na Górnym Śląsku. Rozważania o subkulturze hodowców gołębi 237
Rasiislava Stolićna: Strava ako etnoidentitikaćný znak 251

REGIONALNY I GLOBALNY WYNIIAR EDUKACJI KULTURALNEJ

Edyta Korepta: Aksjologiczne problemy edukacji kulturalnej - od regionalizacji do globalizacji 267
Grzegorz Odoj. Andrzej Peć: Edukacja europejska w zreformowanej szkole. Uwagi i propozycje etnologa 275
Helena Kolibova: Vliv regionálnich vysokých škol na rozvoj vzdelanosti 283
Barbara Bazielich: Zbiory i muzea etnograficzne wobec wyzwań współczesnej Europy 293
Jerzy Czajkowski: Średniowieczne zabytki w skansenach Europy  305

KULTURA ARTYSTYCZNA EUROPY – PRZESZŁOŚĆ I TERAZNIEJSZOŚĆ

Anna Tytkowska: O wspólnocie europejskich dramatów i ich bohaterów (na podstawie obecności mitu Hamleta w Polsce współczesnej) 345
Dorota Stokarczak: PRL boi się Europy. Kilka przykładów z filmów fabularnych 357
Violetta Sajkiewicz: Malarstwo w teatrze. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora i Jana Polewki 363
Ewa Wąchocka: Odmiany czasu w teatrze Gardzienice 373


Pobierz


Opublikowane : 2002-01-01


Studia Etnonogiczne i Antropologiczne, R. (2002). Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej - jedność w różnorodności. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1929

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  Polska