Miasto - przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznegoAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska) 7
Bronisława Kopczyńska-Jaworska: Miasto jako przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego 13
Sylwia Żwak: Współczesne miasto a uchwały rad europejskich 20

MIASTO - WIELOKULTUROWA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA

Ryszard Kantor: Wielokulturowość miasta. Prolegomena do badań nad zróżnicowaniem kulturowym społeczności miejskiej Krakowa 37
Elżbieta Szkurłat: Najstarsze obiekty sakralne Łodzi jako symbole wielokulturowych tradycji miasta 47
Adam Bobryk: Przemiany struktury etnicznej i wyznaniowej miasta W perspektywie stulecia. Przykład Siedlec 60
Iwona Kabzińska: Sytuacja etnokonfesyjna Moskwy i jej odbicie przestrzenne 75
Anna Brzozowska-Krajka: Czy można skrzyżować pomarańczę z jabłkiem? Czyli perypetie z etnicznością w multikulturowej metropolii amerykańskiej (w świetle filmu „Moje wielkie greckie wesele”) 89

TWORZENIE I "WYMAZYWANIE" MIASTA

Katja Jerman: Border Town of Nova Gorica and Its Role in Forming a New Urban Center: Nova Gorica in Its First Years after the Foundation 103
Barbara Pabian: Miastotwórcza rola Jasnej Góry 119
Katarina Koštialova: Máme v meste univerzitu?! 140
Joanna Makówka: Hipermarket - raj odzyskany? 149
Grażyna Ewa Karpińska: Miasto wymazywane. Historia łódzkiego przypadku 165

PAMIĘĆ SPOŁECZNA A FUNKCJE MIASTA

Kamila Klauzińska: Miasto Ashera Ud Sieradzkiego 181
Grzegorz Odoj: Lokalna tradycja historyczna w świadomości mieszkańców małego miasta. Przykład Sławkowa 200
Kinga Czerwińska: Rola miasta W kształtowaniu mody i gustów estetycznych wsi. Przykład Śląska Cieszyńskiego 216
Magdalena Szalbot: Przestrzenie ludyczne miast pogranicza jako przykład miejsc kontaktów kulturowych 226

CZŁOWIEK W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Violetta Krawczyk-Wasilewska, Katarzyna Orszulak-Dudkowska: Samotność W Wielkim mieście, czyli współczesne sposoby poszukiwania partnera 241
Agnieszka Chwieduk: Biuro matrymonialne z perspektywy kontaktu kulturowego w przestrzeni miejskiej 251
Jolana Darulova: Komunikácia v meste rodovou optikou 264
Ivan Chorvat: Zmena rodových rolí v mestskej rodine na Slovensku: fikcia či skutočnost? 271
Zuzana Beñuškova: Domová samospráva - inštitucionalizovaná forma susedstva 280

ZAGROŻENIA SPOŁECZNE W MIEŚCIE

Edward Nycz: Antynomie partnerstwa społecznego w kształtowaniu kapitału społecznego i symboliki miasta przemysłowego. Szkic do problemu na przykładzie miasta Z-Z 291
Jacek Grzywa: Zjawiska współczesnej patologii i zagrożeń społecznych w mieście 306
Piotr Wacław Gorczyca: Choroby psychiczne w obszarach społecznych miasta 323
Piotr Wacław Gorczyca, Jacek Grzywa: Występowanie problemów alkoholowych w przestrzeni miasta 340

Pobierz


Opublikowane : 2004-01-01


Studia Etnonogiczne i Antropologiczne, R. (2004). Miasto - przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1931

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  Polska