Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiejAbstrakt

Spis rzeczy
Wstęp (Irena Bukowska-Floreńska, Władysław Jacher) 7

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I PRZEMYSŁOWA A PROBLEMY EKOLOGII KULTUROWEJ I SPOŁECZNEJ

Irena Bukowska-Floreńska: Adaptacja czy tworzenie ekosystemu kulturowego? 15
Piotr Wacław Gorczyca: Analiza socjodemograficzna występowania problemów alkoholowych w przestrzeni miasta 32
Antoni Kuśka: Portret miasta Jastrzębie Zdrój w ostatnim półwieczu 42
Iwona Kabzińska: Życie w miejskim hałasie 51
Grzegorz Błahut: Akty symboliczne w przestrzeni zdewaluowanej. Przykład urban exploration i graffiti 63
Irena Kotowicz-Borowy: Mieszkańcy miast a kwestia degradacji krajobrazu kulturowego wsi 76

ITEGRACJA I TOŻSAMOŚĆ LOKALNA JAKO SPOŁECZNE WARTOŚCI EKOLOGICZNE

Władysław Jacher: Integracja i adaptacja kulturowa w społecznościach pogranicza — na przykładzie Śląska opolskiego 85
Grzegorz Odoj: „Swój" i „obcy" w przestrzeni małomiasteczkowej Sławkowa 96
Jacek Malikowski: Erozja tożsamości społeczno-kulturowej mieszkańców Będzina po holocauście 112
Agnieszka Chwieduk: „Styl ekologiczny" jako element tożsamości lokalnej 127
Grzegorz Studnicki: Stowarzyszenie LIBERTE jako przestrzeń aktywności środowisk alternatywnych — specyfika miejsca a przestrzeń miejska na styku kultur w Czeskim Cieszynie 143

PRZESTRZEŃ TWÓRCZA, LUDYCZNA I WIERZENIOWA — ADAPTACJA CZY NISZA EKOLOGICZNA?

Renata Hołda: „Szklane domy" -  o pewnym koncepcie literackim i jego realizacji 161
Edyta Korepta: Człowiek i przyroda w literaturze 178
Kinga Czerwińska: Ekologia kultury w kontekście sztuki samorodnej 189
Dorota Świtała-Trybek: „Hobbyści to ludzie szczęśliwi". O wybranych formach spędzania wolnego czasu w środowisku miejskim 198
Ryszard Kantor: „Złota klatka". Współczesna przestrzeń konsumpcji zabawy 213
Jacek Grzywa: Funkcjonowanie zborów świadków Jehowy w środowisku miejskim w Polsce — analiza socjokulturowa 223
Jan Kajfosz: O przemianach przestrzeni publicznej 237


Pobierz


Opublikowane : 2006-01-01


Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (2006). Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1932

Redakcja Studia Etnonogiczne i Antropologiczne  seia@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  Polska