[1]
GórnyA. 2010. Trzymając telewizyjnego pilota czy ściskając kierownicę roweru? Sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego n.p. Katowic. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 10, (luty 2010), 207-221.