[1]
Bukowska-FloreńskaI. 2011. Śląsk jako region pograniczny. Specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcze. Studia Etnologiczne i Antropologiczne. 11, (grudz. 2011), 89-103.